طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

روانشناسی خط و امضاء

روانشناسی خط و امضاء به زبان دکتر مجد روانشناسی خط و امضاء موضوعی است که دکتر مجد در مجموعه آموزشی روانشناسی رنگها ، چهره ، خط و امضاء به آن پرداخته است او معتقد است که امضای هر فرد نشان دهنده برخی […]

خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی