طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

نرم افزار آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگی

آشنایی با تکنیک مداد رنگ و کاربرد آن در طراحی و نقاشی

تنها مجموعه آموزشی نقاشی با مداد رنگ به زبان فارسی

با تاکید برنکات ریز و عملی قابل استفاده در تابلو های نقاشی با مداد رنگ

شامل اطلاعاتی که در هیچ کلاس نقاشی یاد نخواهید گرفت

زیر نظر استاد عباس بهینا – مدرس دانشگاه هنر اصفهان

آنچه در مجموعه آموزش نقاشی تکنیک مداد رنگ خواهید آموخت

آشنایی با تکنبک مداد رنگ و معرفی ابزارها

رنگهای هم خانواده جهت نشان رنگ و حجم اشیاء تکنیک تخت (۱)

رنگهای هم خانواده جهت نشان خط و حجم اشیاء تکنیک تخت (۲)

رنگهای هم خانواده جهت نشان خط و حجم اشیاء تکنیک تخت (۳)

رنگهای هم خانواده جهت نشان خط و حجم اشیاء تکنیک تخت (۴)

رنگهای هم خانواده جهت نشان خط و حجم اشیاء تکنیک تخت (۵)

رنگهای هم خانواده جهت نشان خط و حجم اشیاء تکنیک تخت (۶)

رنگهای هم خانواده جهت نشان خط و حجم اشیاء تکنیک تخت (۷)

نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور(۱)

نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور(۲)

نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور(۳)

نشان دادن تاثیر رنگ اشیاء بر همدیگر با تکنیک هاشور(۴)

استفاده از تکنیک مداد رنگ روی مقوای مشکی (۱)

استفاده از تکنیک مداد رنگ روی مقوای مشکی(۲)

استفاده از تکنیک  مداد رنگ و ترکیب چند مواد (۱)

استفاده از تکنیک  مداد رنگ و ترکیب چند مواد(۲)

استفاده از تکنیک  مداد رنگ و ترکیب چند مواد(۳)

استفاده از تکنیک  مداد رنگ و ترکیب چند مواد(۴)

استفاده از تکنیک  مداد رنگ و ترکیب چند مواد(۵)

معرفی چند نمونه کار

%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d8%aa%da%a9%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4

آموزش نقاشی تکنیک مداد رنگی گسترش

 

بادیدن تابلو های نقاشان بزرگ مات و مبهوت نشوید شما نیز می توانید به یک نقاش خوب تبدیل شوید فقط کافیست اراده کنید.

 DVD آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگ

کاری از مؤسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار

فراموش نکنید که استاد خوب راه شما را برای رسیدن به هدف هموارتر می کند

و مابه شما مجموعه آموزش نقاشی با مداد رنگ استاد عباس بهینا را پیشنهاد می کنیم.

آموزش نقاشی تکنیک مدادرنگی | 20000 تومان
خرید پستی
خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی