طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

معرفی انواع قلمو

معرفی انواع قلمو معرفی انواع قلمو در ادامه مطلب قبل ابزار های خراش scratch tools انتشار داده شده در مطلب قبل چند نوع ابزار خراش را معرفی کردیم اکنون نیز به معرفی قلموی اسکراچ برد ، چوب های ایجاد خراش ، قلم انتقال طرح و نی طراحی میپردازیم سایت آموزش نقاشی هنر اباد یکی از تخصصی ترین سایت های آموزش طراحی و نقاشی […]

ابزار های خراش scratch tools

ابزار های خراش scratch tools ابزار های خراش با توجه به نوع سطوحی که میتوان طرح را بر روی آنها اجرا نمود دسته بندی میشوند که در این مطلب از سایت آموزش طراحی با مداد به معرفی این ابزار میپردازیم، در آموزش طراحی و نقاشی  لازم است که ابزار های مختلف طراحی و نقاشی را به خوبی بشناسید تا در صورت لزوم […]

وسایل طراحی Drawing Tools

وسایل طراحی Drawing Tools وسایل طراحی در سبک های مختلف هنر متفاوت در این مطلب از سایت آموزش طراحی و نقاشی به معرفی این ابزار میپردازیم. امیدداریم که بعد از معرفی این وسایل و کاربرد آنها در آموزش طراحی شما بخوبی آنها را شناخته و به درستی آنها را به کار بگیرید. امروزه تعریف طراحی و معنی آن با معنایی […]

آموزش اولیۀ طراحی

برای شروع کارمی­توانید یک مکعب ساده بکشید. سعی کنیدخطوط حتی المقدورصاف ومنظم باشد. اگرخطوط ازقاعده خارج شد آن راپاک نکنید بلکه درامتداد همان، خطوط تازه­ای بکشید. بعد ازآن دقت کنید منبع نوردرکجا قراردارد یعنی اینکه مکعب شما درکجا تاریک­تراست و کدام سمت آن روشن­تراست سعی کنید. بااستفاده ازخطوط بسیارملایم ونرم محل­هایی ازشی راکه در سایه قراردارندپررنگ­ترکنید. برای شروع طراحی و […]

خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی