طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

سیاه مشق زیبایی به خط نستعلیق از استاد امید بناکار شیرازی     هوالعزیز صبحست و ژاله میچکد از ابر بهمنی برگ صبوح ساز بده جام یکمنی ساقی به بی نیازی رندان که می بده تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی  

قطعانی زیبا از سیاه مشق نستعلیق از استاد امیرخانی   سیاه مشق نستعلیق جلوه ای از ارائه هنر ناب و سنتی ایران زمین یعنی خوشنویسی ایرانی است. سیاه مشق با ایجاد فرم و ترکیبات زیبای هندسی خود جلوه بی بدیل و بدیعی از هنر ایرانی را مشهود و نمایان می سازد. هنرمندان خوشنویس زیادی اقدام به تحریر و مشق سیاه […]

خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی