طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

سه پایه های کارگاهی رنگ و روغن working easel

سه پایه های کارگاهی رنگ و روغن working easel سه پایه های کارگاهی به دو دسته تقسیم می شوند: سه پایهه ای مخصوص آموزش و سه پایه های کارگاهی شخصی که هرکدام دارای شاخصه هایی هستند از جمله: سه پایه های مخصوص آموزش: این سه پایه ها مورد استفاده مداوم دانشجویان،هنرجویان و هنرآموزشان بوده،به طلع استهلاک بیشتری نسبت به دیگر […]

شناخت ابزار هنری

شناخت ابزار هنری سیر تحول رشته های هنری از دوران غار نشینی تا انقلاب صنعتی و تولید مواد،ابزار و امکانات هنری در قرن بیستم،بالارفتن توانمندی های علمی برای نگه داری آثار هنری در موزه ها،گالری،مجموعه های شخصی و پدید آمدن سبک های مختلف هنری که ترکیبی از شاخه های گوناگونی همچون نقاشی ،مجسمه سازی،خوشنویسی،معماری،گرافیک،صنایع دستیو غیره بوده موجب ایده ای […]

خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی