طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

جریان طراحی

به مانند بسیاری ازکارها که هدف و نتیجۀ خاصی رادنبال می­کنند و مراحل انجام وتکمیل کار نیاز به طی مدارج متعددی دارد در پروسۀ طراحی از هر نوعی که باشد نیز این فرایند لزوماًرعایت می­شود این فرایند درحقیقت ارتباط دوجانبه­ای است ما بین طراحی و تفکراوازیک سو و سوژه طراحی و طرح شروع نشده از سوی دیگر … بهترین تبادل ارتباط […]

تعریف طراحی هنری

طراحی عبارت است ازترسیم ساده خطی با ابعاد،علائم وحدودهندسی منظم یاغیرمنظم برروی یک سطح و از یک موضوع یا مدل که معرف شباهت کلی وابتدایی باآن موضوع یامدل مورد ترسیم باشد.  جریان انتقال تجربه به ­دست­ آمده ازمشاهده یک موضوع که ­مورد طراحی ­قرارمیگیرد باتوجه به مهارت طراحی می­تواند بیشترین وسریع­ترین ارتباط بصری را ایجاد نماید. یک طرح درعین اینکه […]

خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی