طراحی سیاه قلم

آموزش طراحی با مداد از چهره انسان طبیعت و منظره

مدل نقاشی از حیوانات از جمله مواردی است که خیلی از طراحان و نقاشان و علاقمندان و به هنر طراحی و نقاشی بخصوص دوستانی که به طراحی و نقاشی از حیوانات علاقه دارند.                   مدل نقاشی از حیوانات از جمله مواردی است که خیلی از طراحان و نقاشان و علاقمندان و به […]

جریان طراحی

به مانند بسیاری ازکارها که هدف و نتیجۀ خاصی رادنبال می­کنند و مراحل انجام وتکمیل کار نیاز به طی مدارج متعددی دارد در پروسۀ طراحی از هر نوعی که باشد نیز این فرایند لزوماًرعایت می­شود این فرایند درحقیقت ارتباط دوجانبه­ای است ما بین طراحی و تفکراوازیک سو و سوژه طراحی و طرح شروع نشده از سوی دیگر … بهترین تبادل ارتباط […]

خرید مدل نقاشی
فروش کتاب هنذی